• 8/032017

  Η νέα διοίκηση του ΓΟΠΦ «Η Αρμονία»

  Ο σύλλογός μας στην πρόσφατη 10η γενική συνέλευση του, ανέδειξε μετά από ψηφοφορία των μελών του, νέο διοικητικό συμβούλιο με 3ετή θητεία ως εξής:

  Πρόεδρος: Ελένη Μιχοπούλου
  Αντιπρόεδρος: Γιώργος Καζαντζόπουλος
  Γεν. Γραμματέας: Μαρία Καλλιντεράκη
  Ταμίας: Βασιλική Λουκάτου
  Σύμβουλος: Αναστασία Παινέση