ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-15

Π  Ρ  Ο  Γ  Ρ  Α  Μ  Μ  Α

Τμημάτων ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ για όλους

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: A1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
17.00 - 18.00
3,5 -5 ετών Αρχάριο

TMHMA A1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
3,5 έως 5 ετών,
Αρχάριο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: A3 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
17.00 - 18.00
5 έως 6 ετών, Αρχάριο

TMHMA A3 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
5 έως 6 ετών,
Αρχάριο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: A1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
17.00 - 18.00
3,5 -5 ετών Αρχάριο

TMHMA A1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
3,5 έως 5 ετών,
Αρχάριο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: A3 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
17.00 - 18.00
5 έως 6 ετών, Αρχάριο

TMHMA A3 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
5 έως 6 ετών,
Αρχάριο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: A1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
17.00 - 18.00
3,5 έως 4 ετών, Αρχάριο

TMHMA A1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
3,5 έως 5 ετών,
Αρχάριο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
18.00 - 19.00 Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: A4
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
18.00 - 19.00
5 έως 6 ετών, Μεσαίο

TMHMA: A5
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
18.00 - 19.00
6 ετών Προχωρημένο

TMHMA A4
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
5 έως 6 ετών,
Mεσαίο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

TMHMA A5 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
6 ετών
Προχωρημένο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: B2 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
18.00 - 19.30
7 έως 9 ετών, Μεσαίο

TMHMA: Γυμναστράδα 3
ΣΕΦ
Bαθμολογούμενο
19.30 - 21.00
10 έως 12 ετών

TMHMA: Γυμναστράδα 2
ΣΕΦ
19.30 - 21.00
10 έως 12 ετών

TMHMA: B1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
19.30 - 21.00
7-9 ετών, Αρχάριο

TMHMA B2 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
7 έως 9 ετών,
Μεσαίο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή..

TMHMA Γυμναστράδα 1
ΣΕΦ
Bαθμολογούμενο
10 έως 12 ετών,
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

TMHMA Γυμναστράδα 2
ΣΕΦ
10 έως 12 ετών,
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...


TMHMA B1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
7 έως 9 ετών,
Αρχάριο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: A5 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
18.00 - 19.00
6 ετών, Προχωρημένο

TMHMA: A4 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
18.00 - 19.00
5 έως 6 ετών, Μεσαίο


TMHMA A5 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
6 ετών,
Προχωρημένο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...TMHMA A4 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
3,5 έως 5 ετών,
Μεσαίο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: A4 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
18.00 - 19.00
5 έως 6 ετών, Μεσαίο

TMHMA: B2 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
18.00 - 19.30
7 έως 9 ετών, Μεσαίο

TMHMA: Γυμναστράδα 3
ΣΕΦ
Bαθμολογούμενο
19.30 - 21.00
10 έως 12 ετών

TMHMA: Γυμναστράδα 2
ΣΕΦ
19.30 - 21.00
10 έως 12 ετών

TMHMA: B1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
19.30 - 21.00
7-9 ετών, Αρχάριο

TMHMA A4 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
5 έως 6 ετών,
Μεσαίο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

TMHMA B2 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
7 έως 9 ετών,
Αρχάριο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

TMHMA Γυμναστράδα 3
ΣΕΦ
Bαθμολογούμενο
10 έως 12 ετών,
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

TMHMA Γυμναστράδα 2
ΣΕΦ
10 έως 12 ετών,
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

TMHMAB1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
7 έως 9 ετών,
Αρχάριο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: A3
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
18.00 - 19.00
5 έως 6 ετών, Aρχάριο

TMHMA: A5
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
18.00 - 19.00
6 ετών, Προχωρημένο

TMHMA A1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
3,5 έως 5 ετών,
Αρχάριο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

TMHMA A5
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
6 ετών
Προχωρημένο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
19.00 - 20.00 Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: B3
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
19.00 - 20.30
7 έως 9 ετών, Μεσαίο

TMHMA: B4
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
19.30 - 21.00
7 έως 9 ετών, Προχωρημένο

TMHMA: Γυμναστράδα 1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
19.30 - 21.00
10 έως 12 ετών

TMHMA B3
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
7 έως 9 ετών,
Μεσαίο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

TMHMA B4 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
7 έως 9 ετών,
Προχωρημένο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

TMHMA Γυμναστράδα 1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
10 έως 12 ετών,
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: B3 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
19.00 - 20.30
7 έως 9 ετών, Μεσαίο

TMHMA: Γυμναστράδα 1
19.30 - 21.00
10 έως 12 ετών

TMHMA: B4 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
19.30 - 21.00
7 έως 9 ετών, Προχωρημένο

TMHMA B3 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
7 έως 9 ετών,
Μεσαίο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...


TMHMA Γυμναστράδα 1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
10 έως 12 ετών,
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...TMHMA B4 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
7 έως 9 ετών,
Προχωρημένο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: Γυμναστράδα 3
ΣΕΦ
Bαθμολογούμενο
19.30 - 21.00
10 έως 12 ετών

TMHMA Γυμναστράδα 3
ΣΕΦ
Bαθμολογούμενο
10 έως 12 ετών,
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: A1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
17.00 - 18.00
3,5 -5 ετών Αρχάριο

TMHMA A1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
3,5 έως 5 ετών,
Αρχάριο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: A3 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
17.00 - 18.00
5 έως 6 ετών, Αρχάριο

TMHMA A3 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
5 έως 6 ετών,
Αρχάριο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: A1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
17.00 - 18.00
3,5 -5 ετών Αρχάριο

TMHMA A1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
3,5 έως 5 ετών,
Αρχάριο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: A3 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
17.00 - 18.00
5 έως 6 ετών, Αρχάριο

TMHMA A3 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
5 έως 6 ετών,
Αρχάριο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: A1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
17.00 - 18.00
3,5 έως 4 ετών, Αρχάριο

TMHMA A1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
3,5 έως 5 ετών,
Αρχάριο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
18.00 - 19.00 Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: A4
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
18.00 - 19.00
5 έως 6 ετών, Μεσαίο

TMHMA: A5
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
18.00 - 19.00
6 ετών Προχωρημένο

TMHMA A4
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
5 έως 6 ετών,
Mεσαίο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

TMHMA A5 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
6 ετών
Προχωρημένο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: B2 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
18.00 - 19.30
7 έως 9 ετών, Μεσαίο

TMHMA: Γυμναστράδα 3
ΣΕΦ
Bαθμολογούμενο
19.30 - 21.00
10 έως 12 ετών

TMHMA: Γυμναστράδα 2
ΣΕΦ
19.30 - 21.00
10 έως 12 ετών

TMHMA: B1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
19.30 - 21.00
7-9 ετών, Αρχάριο

TMHMA B2 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
7 έως 9 ετών,
Μεσαίο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή..

TMHMA Γυμναστράδα 1
ΣΕΦ
Bαθμολογούμενο
10 έως 12 ετών,
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

TMHMA Γυμναστράδα 2
ΣΕΦ
10 έως 12 ετών,
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...


TMHMA B1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
7 έως 9 ετών,
Αρχάριο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: A5 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
18.00 - 19.00
6 ετών, Προχωρημένο

TMHMA: A4 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
18.00 - 19.00
5 έως 6 ετών, Μεσαίο


TMHMA A5 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
6 ετών,
Προχωρημένο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...TMHMA A4 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
3,5 έως 5 ετών,
Μεσαίο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: A4 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
18.00 - 19.00
5 έως 6 ετών, Μεσαίο

TMHMA: B2 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
18.00 - 19.30
7 έως 9 ετών, Μεσαίο

TMHMA: Γυμναστράδα 3
ΣΕΦ
Bαθμολογούμενο
19.30 - 21.00
10 έως 12 ετών

TMHMA: Γυμναστράδα 2
ΣΕΦ
19.30 - 21.00
10 έως 12 ετών

TMHMA: B1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
19.30 - 21.00
7-9 ετών, Αρχάριο

TMHMA A4 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
5 έως 6 ετών,
Μεσαίο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

TMHMA B2 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
7 έως 9 ετών,
Αρχάριο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

TMHMA Γυμναστράδα 3
ΣΕΦ
Bαθμολογούμενο
10 έως 12 ετών,
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

TMHMA Γυμναστράδα 2
ΣΕΦ
10 έως 12 ετών,
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

TMHMAB1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
7 έως 9 ετών,
Αρχάριο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: A3
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
18.00 - 19.00
5 έως 6 ετών, Aρχάριο

TMHMA: A5
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
18.00 - 19.00
6 ετών, Προχωρημένο

TMHMA A1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
3,5 έως 5 ετών,
Αρχάριο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

TMHMA A5
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
6 ετών
Προχωρημένο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
19.00 - 20.00 Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: B3
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
19.00 - 20.30
7 έως 9 ετών, Μεσαίο

TMHMA: B4
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
19.30 - 21.00
7 έως 9 ετών, Προχωρημένο

TMHMA: Γυμναστράδα 1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
19.30 - 21.00
10 έως 12 ετών

TMHMA B3
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
7 έως 9 ετών,
Μεσαίο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

TMHMA B4 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
7 έως 9 ετών,
Προχωρημένο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

TMHMA Γυμναστράδα 1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
10 έως 12 ετών,
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: B3 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
19.00 - 20.30
7 έως 9 ετών, Μεσαίο

TMHMA: Γυμναστράδα 1
19.30 - 21.00
10 έως 12 ετών

TMHMA: B4 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
19.30 - 21.00
7 έως 9 ετών, Προχωρημένο

TMHMA B3 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
7 έως 9 ετών,
Μεσαίο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...


TMHMA Γυμναστράδα 1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
10 έως 12 ετών,
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...TMHMA B4 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΑΛΙΝΟ TKD
7 έως 9 ετών,
Προχωρημένο
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

Ρυθμική Γυμν. για όλους
TMHMA: Γυμναστράδα 3
ΣΕΦ
Bαθμολογούμενο
19.30 - 21.00
10 έως 12 ετών

TMHMA Γυμναστράδα 3
ΣΕΦ
Bαθμολογούμενο
10 έως 12 ετών,
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε μορφή .pdf


 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-15

Π  Ρ  Ο  Γ  Ρ  Α  Μ  Μ  Α

Προαγωνιστικών & Αγωνιστικών Τμημάτων  Ρυθμικής/Τμήμα Αισθητικής

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Αγωνιστικά Τμήματα

NEAΝΙΔΕΣ
10.00 - 14.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
10.30 - 12.30
Γυάλινο TKD


ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
12.00 - 15.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

NEAΝΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Αγωνιστικά Τμήματα
ΝΕΑΝΙΔΕΣ
15.00 - 19.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
17.00 - 19.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ


ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
17.00 - 20.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 1
19.30 - 21.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Αγωνιστικά Τμήματα
ΝΕΑΝΙΔΕΣ
15.00 - 19.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
16.30 - 18.00
Γυάλινο TKD

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
17.00 - 19.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ


ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
17.00 - 20.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 3
19.30 - 21.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ Γυάλινο TKD
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 3
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Αγωνιστικά Τμήματα
ΝΕΑΝΙΔΕΣ
15.00 - 19.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ


ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
17.00 - 20.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 1
19.30 - 21.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Αγωνιστικά Τμήματα
ΝΕΑΝΙΔΕΣ
15.00 - 19.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
16.30 - 18.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
17.00 - 19.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ


ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
17.00 - 20.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 3
19.30 - 21.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 3
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Αγωνιστικά Τμήματα
ΝΕΑΝΙΔΕΣ
15.00 - 19.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
17.00 - 19.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ


ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
17.00 - 20.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
19.30 - 21.30
Γυάλινο TKD

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 3
19.30 - 21.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ Γυάλινο TKD
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 3
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Αγωνιστικά Τμήματα

NEAΝΙΔΕΣ
10.00 - 14.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
10.30 - 12.30
Γυάλινο TKD


ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
12.00 - 15.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

NEAΝΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Αγωνιστικά Τμήματα
ΝΕΑΝΙΔΕΣ
15.00 - 19.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
17.00 - 19.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ


ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
17.00 - 20.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 1
19.30 - 21.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Αγωνιστικά Τμήματα
ΝΕΑΝΙΔΕΣ
15.00 - 19.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
16.30 - 18.00
Γυάλινο TKD

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
17.00 - 19.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ


ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
17.00 - 20.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 3
19.30 - 21.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ Γυάλινο TKD
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 3
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Αγωνιστικά Τμήματα
ΝΕΑΝΙΔΕΣ
15.00 - 19.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ


ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
17.00 - 20.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 1
19.30 - 21.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 1
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Αγωνιστικά Τμήματα
ΝΕΑΝΙΔΕΣ
15.00 - 19.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
16.30 - 18.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
17.00 - 19.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ


ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
17.00 - 20.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 3
19.30 - 21.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 3
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
Αγωνιστικά Τμήματα
ΝΕΑΝΙΔΕΣ
15.00 - 19.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
17.00 - 19.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ


ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
17.00 - 20.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
19.30 - 21.30
Γυάλινο TKD

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 3
19.30 - 21.30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ Γυάλινο TKD
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ 3
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΦ
Προπονήτρια:
Χωρίς εγγραφή...
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε μορφή .pdf