Τμήματα Μαζικού Αθλητισμού

Τα τμήματα μαζικού αθλητισμού έχουν ως σκοπό την άσκηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε κορίτσια μέσα από προγράμματα «Γυμναστικής για Όλους», καθώς και τη συμμετοχή σε φεστιβάλ Γυμναστικής (γνωστά και ως «Γυμναστράδες»).

Προπονήτριες

 • Μαρίνα Φατέεβα

  1

Περιγραφή

  Στα τμήματα «Ρυθμικής Γυμναστικής για Όλους» συμμετέχουν κοριτσάκια ηλικίας 3,5 χρόνων και άνω, τα οποία εντάσσονται σε ολιγομελή τμήματα σύμφωνα με την ηλικία και το βαθμό ικανότητάς τους.
  Στο Σύλλογο λειτουργούν τμήματα:

 • α) προσχολικής ηλικίας(3,5-6 ετών),
 • β) πρώτης σχολικής ηλικίας(7-9 ετών), καθώς και
 • γ) δεύτερης σχολικής Ηλικίας(10-12 ετών και άνω), σε τμήματα Γυμναστράδας.
 • Από το 2012 υπάρχει και τμήμα Γυμναστράδας Βαθμολογούμενο, το οποίο συμμετέχει στο Φεστιβάλ Γυμναστικής COSMOGYM CONTEST που γίνεται κάθε χρόνο στο Περιστέρι.
  Από το 2014 ξεκινά να λειτουργεί στο Σύλλογο και τμήμα Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής, το οποίο συνδυάζει ρυθμική, μπαλέτο, ακροβατική γυμναστική και χορό.